Lisansüstü >> Uzaktan Algılama ve CBS Programı

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Bu programın amacı; Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri bu alanlarda ileri araştırmalar için hazırlamaktır.

 

DERS İÇERİKLERİ
Kodu Ders Adı Kodu Ders Adı
HRT5201 Fotogrametride Özel Konular HRT5215 Konum Temelli Servisler
HRT5202 Analitik Kartografya HRT5216 Konumsal Veri Altyapısı
HRT5203 CBS ve Bilgi Teknolojileri HRT5217 Lazer Tarama Teknolojisi
HRT5204 CBS ile Afet Yönetimi HRT5218 Mekansal Veri Tabanları
HRT5205 CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi HRT5219 Mikrodalga Algılama Sistemleri
HRT5206 Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi HRT5220 Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama
HRT5207 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi HRT5221 Python ile CBS’de Programlama
HRT5208 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular HRT5222 Sayısal Arazi Modelleri
HRT5209 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi ve Güvenirliği HRT5223 Sayısal Fotogrametri
HRT5210 Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri HRT5224 Sayısal Görüntü İşlemede Özel Konular
HRT5211 İnternet Tabanlı Kartografya ve CBS HRT5225 Uzaktan Algılamada Özel Konular
HRT5212 Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Teknolojisi HRT5226 Üç Boyutlu Modelleme
HRT5213 Kıyı Alanlarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı    

 

 

 Yüksek Lisans Öğretim Planı

 

 

 

DOKTORA PROGRAMI

 

Programın amacı, uzaktan algılama ve CBS alanında uzmanlık kazanmış mühendisleri ve akademisyen adayları yetiştirmektir.

 

 

DERS İÇERİKLERİ
Kodu Ders Adı
HRT5202 Analitik Kartografya
HRT5203 CBS ve Bilgi Teknolojileri
HRT5205 CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi
HRT5206 Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi
HRT5224 Sayısal Görüntü İşlemede Özel Konular
HRT6187 CBS'nin Geometrik Temelleri
HRT6202 Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Modelleme ve Üretimi
HRT6203 Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Inersiyal Navigasyon Sistemleri ve Uygulamaları
HRT6205 Görüntü Bütünleştirme Teknikleri ve Uygulamaları
HRT6206 Kartografyada Özel Konular
HRT6207 Mekansal Semantik Web
HRT6208 Sayısal Kartografya
HRT6209 Tıpta Görüntü İşleme
THRT9639 Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin Yönetimi
THRT9647 Seminer

 

 

Doktora Öğretim Planı