Lisansüstü >> Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Programı
 

TAŞINMAZ DEĞERLEME VE GELİŞTİRME (TADGE) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Programın amacı, taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında uzmanlaşmak isteyenlere disiplinler üstü bir yaklaşımla yüksek lisans düzeyinde bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

 


Program;

 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, danışmanlık şirketleri vb gibi taşınmaz piyasasında faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak,

 

Kamu kurumları ya da üniversitelerin arazi yönetimiyle ilgili birimlerinde çalışıp, taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında kariyer yapmak,

 

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) düzenlenen değerleme uzmanlığı sınavlarına hazırlanmak isteyenlere yöneliktir.

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ

 

Kodu   Ders Adı
HRT5311   Temel Finansman Matematiği
HRT5301   Finansal Yönetimin Temelleri
HRT5310   Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı
HRT5305   Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz
HRT5303   Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması
HRT5304   Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi
HRT5306   Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz
HRT5307   Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat
HRT5308   Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama
HRT5309   Taşınmaz Değerleme Yöntemleri
INS5835   İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri
INS5811   İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı
INS5801   İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi
SBP5011   Araştırma Yöntemleri
HRT5002   Dönem Projesi

 

 

• Yüksek Lisans Öğretim Planı