Öğrenciler >> Staj
 
ÖNEMLİ DUYURU
 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu' nun geçici 12. maddesine göre  2016-2017 Eğitim öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler asgari ücretin %30 undan az olamaz. 20' den az çalışanı olan firmalarda staj yapan öğrenciye ödenebilecek en az ücretin 2/3' ü, 20' den fazla çalışanı olan firmalarda ise staj yapan öğrenciye ödenebilecek en az ücretin 1/3' ü devlet katkısı olarak ödenecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır. İlgili firmalara bu katkıların aktarılabilmesi için özel sektörde staj yapan her öğrencinin (ücretli ya da ücretsiz staj yaptıkları fark etmeksizin) "STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU" nu doldurup, staj yaptıkları firmalara onaylatmaları ve bu formu üniversitelerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK  FONU KATKISI BİLGİ FORMU (Sadece Özel sektörde staj yapacak öğrenciler dolduracaktır)

 

 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

 

 

STAJ KLAVUZU

 

 

Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Konular

 

 


 

► EK-1 İşyeri Staj Onay Belgesi

 

 

EK-2 2019 Takvim

 

 

► EK-3 İşveren/Yönetici Staj Değerlendirme Anketi

 

 

►EK-4 Staj Sicil Formu (GÜNCEL)