Araştırma >> Projeler

 

 

ULUSLARARASI PROJELER

Kurum Proje Adı Proje No - Tarih
Yürütücü / Araştırmacı
German Aerospace Center DEFORMATION MONITORING IN MEGA CITY ISTANBUL WITH TERRASAR-X USING INTERFEROMETRIC SAR TIME SERIES ANALYSIS DLR-LAN1708
2013 - 2015
Doç. Dr. Füsun Balık Şanlı
German Aerospace Center Monitoring of landslides on east part of North Antolia Fault Zone (Kelkit Valley) using PS-InSAR method with TerraSAR-X data DLR-GEO1232
2012 - 2015
Doç. Dr. Füsun Balık Şanlı
ULUSAL PROJELER
Kurum Proje Adı Proje No - Tarih
Yürütücü / Araştırmacı
TÜBİTAK Kinematik Deformasyon Analiz Modelinin Güvenirliğinin Doğrusal Hareket Sistemleri Yardımıyla Araştırılması Ağustos, 2016; Yürütücü: Bahattin Erdoğan, Araştırmacı: Taylan Öcalan, U. Mustafa Durdağ
TÜBİTAK Türkiye İçin Bir Arazi Yönetim Temel Modelinin Tasarımı 

Mart, 2016, Yürütücü: Mehmet Alkan 

TÜBİTAK Arazi Yönetim Temel Modeli Tasarımı ve Uygulaması : Türkiye Örneği  Eylül 2015, Yönetici: Mehmet Alkan
TÜBİTAK Sürdürülebilir Kıyı Alanı İzleme Modeli İçin İHA Ve İHA-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kıyı Çizgisi Çıkartılması Ve Analizi: Terkos (İstanbul) Örneği Eylül, 2015, Bülent Bayram
TÜBİTAK Akgöl Sulak Alanının Zamansal Analizi ve AHP ile Yönetim Stratejisinin Gelistirilmesi  Eylül 2015; Nebiye Musaoğlu (Yürütücü), Ayşe Gül Tanık (Araştırmacı), M.Ümit Gümüşay (Araştırmacı), Aykut Şenol (Araştırmacı), Abdülkadir Gümüşay (Danışman)
TÜBİTAK Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ulusal Ölçme Sistemi Geliştirilmesi 1005, 115Y250, Ağustos, 2015. Yönetici: Burak Akpınar, Araştırmacılar: Engin Gülal, N.Onur Aykut, Ahmet Anıl Dindar, Koray Gürkan.
YTÜ-BAPK Çok Bimli İskandil Sistemi ile Denizaltı Habitat Haritalama

2015-05-03-KAP-01, Mayıs 2015, Yürütücü: Doç.Dr.Ümit Gümüşay, Araştırmacı: Dr. N.Onur Aykut, Arş.Gör.Tolga Bakırman.

YTÜ-BAPK Uydu Görüntülerinden Denizaltı Habitat Sınıflandırılması 

2015-05-03-YL05, Mayıs, 2015

Yürütücü: Doç.Dr.Ümit Gümüşay

YTÜ-BAPK Lidar Tekniği ile Elde Edilen Nokta Bulutların Sınıflandırılması ve Filtreleme Algoritmalarının İncelenmesi Ocak2015, Soycan M., Süleymanoğlu B. 
TÜBİTAK Hazar Gölü-Palu Arasında Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Gözlenen Krip Olayının Çok Disiplinli Araştırılması Aralık 2014
Doç.Dr.Uğur Doğan
TUBITAK Güney Karadeniz şelfinde Cide-Sinop açıklarının yapısal özelliklerinin çok ışınlı batimetri ve sismik yansıma verileri ile incelenmesi 2014 - 2017
Araştırmacı : Prof. Dr. Fatmagül Kılıç
TÜBİTAK Doğal ve Beşeri Faktörlerin Tetiklediği Kütle Hareketlerinin Zamana Bağlı Aktivite ve Dağılımlarının InSAR Teknikleri ile Belirlenmesi ve İzlenmesi: İstanbul Mega Kenti Örneği 2014-2015
Araştırmacı: Arş. Gör. Mustafa Üstüner
TÜBİTAK Doğal ve Beşeri Faktörlerin Tetiklediği Kütle Hareketlerinin Zamana Bağlı Aktivite ve Dağılımlarının InSAR Teknikleri ile Belirlenmesi ve İzlenmesi: İstanbul Mega Kenti Örneği 2014 - 2015
Yürütücü: Doç. Dr.Füsun Balık Şanlı
TÜBİTAK 1999 İzmit Kırığı Üzerindeki Asismik Yüzey Kaymasının GPS ve Lidar Ölçmeleriyle İzlenmesi Eylül 2013
Doç.Dr.Uğur Doğan
TÜBİTAK Yakın Yer Uyduları Yardımıyla Yüksek Çözünürlüklü Gravite Alanı Belirleme ve Bölgesel Kütle Değişimlerinin İncelenmesi Mart 2013
Araştırmacı: Doç. Dr.Cüneyt Aydın
TUBITAK Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Simülasyon Modelinin Oluşturulması 2013 - 2016
Danışman: Prof. Dr. Fatmagül Kılıç
TÜBİTAK 23 Ekim 2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının GPS ve INSAR Yöntemleriyle Araştırılması Ekim 2012
Doç.Dr.Uğur Doğan
TÜBİTAK GPS Ve PS-Insar Yöntemleri Kullanilarak Heyelanlarin İzlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanli Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi: Koyulhisar (Sivas) Heyelanlari 111Y111
2012 - 2015
Araştırmacı: Doç. Dr.Füsun Balık Şanlı
TUBITAK GPS ve PS-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların izlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanlı Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi: Koyulhisar (Sivas) Heyelanları Mart 2011
Doç.Dr. U.Şanlı
TUBITAK GPS ve PS-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların izlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanlı Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi: Koyulhisar (Sivas) Heyelanları Mart 2011
Doç.Dr. U.Şanlı
YTU SANTEZ Kozmik Muonların Kullanımı İlkesine Dayalı Görüntüleme Sistemi Prototipini (MUTOMOPRO) Geliştirme Projesi Ocak 2014
Doç.Dr. U. Şanlı
YTÜ-BAPK LiDAR Sistemi Verileri ile Otomatik Obje Çıkarım Analizi 2014-05-03-GEP01
Yrd. Doç. Dr. A.Melis Uzar Dinlemek
YTÜ-BAPK GNSS Gözlemleri İle Troposfer Sinyal Gecikmesinin Belirlenmesi 2014
Doç.Dr.İbrahim Koç,
Arş.Gör. Oğuz Selbesoğlu
YTÜ-BAPK Jeotermal Alanların CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Araştırılması: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Örneği 2014 - 2016
Yürütücü: Prof. Dr. Fatmagül Kılıç
YTÜ-BAPK Çoklu Kameralarla İnsan Vücudu Ve Yüzünün Üç Boyutlu Modellemesine Yönelik Yeni Bir Yöntem 2012-05-03-KAP03
Doç. Dr. Bülent Bayram
Yıldız Teknik Ünivesitesi,
Teknoloji Transfer Ofisi
Görüntü İşleme Yöntemleri ile Ürün Kalitesi ve İş verimini Arttırmaya Yönelik Baskı Hatası Ayıklama sistemi Tasarımı ve Uygulaması Danışman: Doç. Dr. Bülent Bayram
Yıldız Teknik Ünivesitesi,
Teknoloji Transfer Ofisi
İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Tarım ve Orman Alanlarının Otomatik Segmentsyonu Danışman:
Doç. Dr. Bülent Bayram
Doç. Dr. Füsun Balık Şanlı