Anabilim Dalları >> Kartografya Anabilim Dalı

 

YTÜ Kartografya Anabilim Dalı, coğrafi/mekansal verilerin/bilgilerin modellenmesi, işlenmesi, analizi, görselleştirilmesi, yönetimi ve harita tasarımı ve üretimi üzerine araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

 

Başlıca çalışma konuları şunlardır:

 

• Topografik Kartografya

• Tematik Kartografya

• Harita Tasarımı ve Üretimi, Bilgisayar Destekli Harita Yapımı

• Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

• Mekansal Veri Tabanları

• Genelleştirme ve Çok Ölçekli Mekansal Modelleme

• Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM), Sayısal Arazi Modelleri (SAM)

• Mekansal Analiz ve Modelleme, Mekansal Veri Madenciliği, Coğrafi Hesaplama

• Coğrafi Görselleştirme ve Sanal Gerçeklik, Coğrafi Görsel Analitik

• Web Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mekansal Birlikte Çalışabilirlik, Mekansal Semantik Web

• Mobil Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Konum Temelli Servisler

• Mekansal Veri Altyapısı, Standartları ve Kalitesi

• Çok Boyutlu CBS

• Matematiksel Kartografya (Harita Projeksiyonları ve Harita Koordinat Sistemleri)