Anabilim Dalları >> Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı

 

Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı, ülke toprak politikası, iyelik hakları, çevresel ve toplumsal değerler temelinde; arazi yönetimi, kadastro, kentsel - kırsal toprak düzenlemesi ve kamulaştırma konularının tüzeye dayalı olarak teknik boyutu, bilimsel değerleme yöntemlerine göre taşınmaz değerlemesi ve bu altlıklara dayanarak iyelik haklarının düzenlenmesi, biçimlendirilmesi ile ilgilidir.

 

Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı aşağıda genel başlıkları verilen konularda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Başlıca çalışma konuları aşağıdaki gibidir:

 

 

·         Kentsel Toprak Düzenlemesi

 

·         Kırsal Toprak Düzenlemesi

 

·         Taşınmaz Hukuku

 

·         Taşınmaz Yatırımları

 

·         Kadastro

 

·         Taşınmaz Finansmanı

 

·         Taşınmaz Değerlemesi

 

·         Yapı Oluşumu ve Denetimi

 

·         İmar Uygulaması

 

·         Kent Bilgi Sistemi

 

·         Kırsal Gelişim

 

·         Teknik Altyapı Planlaması

 

·         Kamulaştırma