Anabilim Dalları >> Jeodezi Anabilim Dalı

Jeodezi, üç boyutlu ve zaman değişkenli uzayda, çekim alanı ile birlikte, yeryuvarının ve öteki gökcisimlerinin ölçülmesi ve haritaya aktarılması ile uğraşan bilim dalıdır.Yerin çekim alanlarının ve şeklinin belirlenmesinin yanısıra yerkabuğundaki değişimler incelenerek jeodinamik amaçlı çalışmalarda kullanılacak veriler üretilir.

 

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün bir sistemde belirlenerek farklı amaçlar için verilerin toplandığı Jeodezi Anabilim Dalında çalışma konularını,

 

• Ölçme Sistemleri ve Donanımları,

 

• Jeodezik Ağların Kurulması ve Analizi

 

• Jeodezik Verilerin İstatistik Analizi

 

• Yerkabuğu ve Mühendislik Yapılarındaki Deformasyonların Belirlenmesi

 

• Yersel Gravite ve Uydu Verileri Yardımıyla Gravite Alanının ve Değişiminin Belirlenmesi

 

• GNSS ile Konumlamada Matematiksel Modeller ve Hata Kaynaklarının Modellenmesi

 

• Diğer Teorik Hesap ve Uygulamalar

 

biçiminde sınıflandırabiliriz.

 

Jeodezi Anabilim Dalı'nda aşağıda genel başlıkları verilen konularda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

Konular

Matematiksel Jeodezi

    

GPS ile Konum Belirleme

Fiziksel Jeodezi

    

Yerkabuğu Hareketlerinin Belirlenmesi

Uydu Jeodezisi

    

Kontrol Ağlarının Tasarımı ve Analizi

Jeodezik Astronomi

    

Deformasyon Analizi

İstatistiksel Yöntemler

 

Yerin Çekim Alanlarının Belirlenmesi

Robust Kestirim Yöntemleri

 

Uydu Verilerinin Değerlendirilmesi