Bölüm >> Hakkında

 

Türkiye’de imar faaliyetlerinin ve teknik hizmet gereksiniminin artması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla üniversitemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü, Prof. Dr. Macit ERBUDAKProf. Dr. Ekrem ULSOY ve Prof. Dr. Burhan TANSUĞ tarafından kurulmuş olup, Türkiye’de bu alanda mühendis yetiştiren ilk bölüm olarak 1949 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 

 
   
Harita ve Kadastro Fak. (İstanbul Teknik Okulu) Jeodezi ve Fot.Müh.Böl. (YTÜ Yıldız Kampüs)   Harita Müh.Böl. (YTÜ Davutpaşa Kampüs)    
 
Bölümümüzün adı 1982 yılında YÖK yasası ile “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir. Bölümümüz, 2008 yılına kadar üniversitemizin Yıldız Kampüsünde akademik faaliyetlerine devam etmiştir. 
   
2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Yarıyılında itibaren üniversitemizin Davutpaşa Kampüsünde akademik faaliyetlerine devam eden bölümümüzün ismi, 2009 yılında “Harita Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir (İlgili YÖK kararı ile bazı üniversitelerde Geomatik Mühendisliği adı da kullanılmaktadır). 
         
Bölümümüzde MÜDEK ve EURO-ACE tarafından akredite edilmiş 2 lisans programı (Harita Mühendisliği 1. ve 2. öğretim) bulunmaktadır. Lisans 2.Öğretim programına, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrenci alımı durdurulmuştur.  Bölümümüz, biri tezsiz yüksek lisans olmak üzere 3 lisansüstü programı (Geomatik, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme) ile çağdaş eğitim-öğretim yapılmaktadır. 
         
Harita Mühendisliği Bölümünde ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışına öğrenci gönderilmekte ve yurt dışından öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanında FARABİ ve MEVLANA öğrenci değişim programı kapsamında yurt içindeki diğer üniversitelerden öğrenci kabul edilmektedir.
         
         
         
Bölümümüz araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleri 5 anabilim dalı tarafından yürütülmektedir. Bölümüz akademik ve idari kadro dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

   

• Jeodezi Anabilim Dalı

• Fotogrametri Anabilim Dalı

• Ölçme Tekniği Anabilim Dalı

• Kartografya Anabilim Dalı

• Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı

 

 

 

 

 10 Profesör

• 12 Doçent

• 10 Doktor Öğretim Üyesi

• 1 Doktoralı Araştırma Görevlisi

• 23 Araştırma Görevlisi

• 1 Öğretim Görevlisi Doktor

• 2 Öğretim Görevlisi

• 1 Tekniker

• 2 Memur

• 1 Yardımcı Hizmetli

   
         

Mezunlarımızın Çalışma Alanları

 

Mezunlarımız; mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, navigasyon, lazer tarama, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal (dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi, mekansal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya, görselleştirme çalışmaları ve internet tabanlı sunumları, mobil cihazlar ve web için harita tasarımı, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, imar uygulamaları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi, kentsel dönüşüm üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda çalışmaktadır.

         
         

Mezunlarımızın Çalıştığı Kurumlar

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İller Bankası, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, İl Özel İdareleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD, BOTAŞ, TPAO, TEAŞ, MTA, GAP İdaresi, TKİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, İnşaat Şirketleri, Harita Mühendislik Büroları ve Şirketleri, Harita Üretim Şirketleri, Coğrafi Bilgi Teknolojisi Şirketleri, Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Şirketleri, Ölçme Teknolojisi Şirketleri, Havayolu Şirketleri, Madencilik Şirketleri, Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, Taşınmaz Değerleme Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Bankalar, Üniversiteler vb.

 
     
Bölüm Tanıtım Filmi (Seyretmek için tıklayınız)    
     
Bölüm Logosu