Lisansüstü >> Geomatik Programı

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Bu programın amacı; jeodezi, ölçme veya arazi yönetimi alanlarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri bu alanlarda ileri araştırmalar için hazırlamaktır.

 

 

DERS İÇERİKLERİ
Kodu Adı Kodu Adı
HRT5101 Cografi Bilgi Sistemleri İçin Jeodezik Altyapı HRT5115 Kentsel Toprak Düzenlemesi Tüzesinde Teknik Konular
HRT5102 Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS) HRT5116 Kırsal Toprak Düzenlemesinde CBS
HRT5103 Deformasyon Ölçülerinin Analizi HRT5117 Kırsal Toprak Düzenlemesinde Teknik Konular
HRT5104 Dengelemede Özel Konular HRT5118 Modern Gözlem Teknikleri
HRT5105 Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler HRT5119 Multipath etkisi ve Giderilmesi
HRT5106 Gravite Ölçme ve Değerlendirme HRT5120 Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi
HRT5107 Hassas Yükseklik Ölçmeleri HRT5121 Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği
HRT5108 İleri Hidrografik Ölçmeler HRT5122 Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler
HRT5109 İleri Madencilik Ölçmeleri HRT5123 Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama
HRT5110 İleri Mühendislik Ölçmeleri HRT5124 Tektonik Hareketlerin Modellenmesi
HRT5111 Jeodezide İstatistik Analiz HRT5125 Uydu Jeodezisinde Özel Konular
HRT5112 Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler HRT5126 Üç Boyutlu Jeodezi
HRT5113 Kadastroda İleri Teknikler HRT5127 Yüksek Duyarlıklı GPS Jeodezisi
HRT5114 Karayolu tasarımında cografi ve jeodezik veri altyapısı HRT6113 Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri

 

 Yüksek Lisans Öğretim Planı

 

 

 

DOKTORA PROGRAMI

 

Programın amacı, jeodezi, ölçme veya arazi yönetimi alanında uzmanlık kazanmış mühendisleri ve akademisyen adayları yetiştirmektir.

 

 

DERS İÇERİKLERİ
Kodu Adı
HRT6103 Hibrit Ölçme Sistemleriyle Yapılarının İzlenmesi
HRT6105 Jeodezide En Küçük Kareler Yöntemine göre Enterpolasyon, Filtreleme ve Kollokasyon
HRT6106 Kinematik Konumlamada Özel Konular
HRT6107 Küresel Jeodezik Gözlem Sistemleri
HRT6108 Mühendislik Yapılarındaki Sürekli Ölçülerin Değerlendirilmesi
HRT6110 Yüksek Duyarlıklı GPS için Değerlendirme Modelleri
HRT6101 Derinlik Ölçümünde Güncel Sistemler
HRT6109 Tünel Aplikasyonu ve Kontrol Ölçmeleri
HRT6112 Yüksek Yapılarda Ölçmeler
HRT6111 Yüksek Hızlı Raylı Sistemlerin Geometrisinin Belirlenmesi ve Aplikasyonu
HRT6102 GNSS Tekniğinde Özel Konular
HRT6104 İleri Fiziksel Jeodezi
HRT9647 Seminer
HRT5103 Deformasyon Ölçülerinin Analizi
HRT5108 İleri Hidrografik Ölçmeler

 

Doktora Öğretim Planı