Anabilim Dalları >> Fotogrametri Anabilim Dalı

 

Fotogrametri eski yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden oluşan ve ışık ile çizerek ölçme anlamına gelen bir kelimedir.

 

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

 

Fotogrametri dışında

 

• Uzaktan Algılama,

• Coğrafi Bilgi Sistemleri

• Mekansal veri tabanları

• Mekansal veri altyapıları

• Taşınabilir cihazlarla CBS

• Konuma dayalı servisler 

• Görüntü İşleme

• Lazer tarayıcılar (yersel ve havadan)

 

diğer uğraş alanlarıdır.

 

Fotogrametri Anabilim Dalı'nda yukarıda genel başlıkları verilen konularda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.