Bölüm >> Eğitim Amaçları

 

Program Eğitim Amaçları, lisans programı mezunlarımızın mezuniyetlerini izleyen 3-5 yıl içerisinde erişmeleri beklenen mesleki hedefleri tanımlamaktadır. Mezunlarımız, Harita Mühendisliği veya ilgili alanlarda;

 

► Kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarında çalışır,

 

► Kamu yararına yönelik,  ulusal/uluslararası projelerde görev alır ,

 

► Yaşam boyu öğrenme bilinci içinde; bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip eder,

 

► Eğitimlerini yurt içi/yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde çalışmalarla sürdürür.

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi,  Harita Mühendisliği Bölümü