Araştırma >> Diğer Makale

 

DİĞER MAKALE (2014 den günümüze)

 

 

Yazarlar Yayın Adı Dergi Tarih / Sayı
Gökgöz T., Hacar M., Memduhoğlu A., İlçi V., Karabulut M. F., Tekin A. C., Özerdem Ö. Z. AN EXPERIMENTAL STUDY ON MAP PROJECTION TRANSFORMATION USING GIS TOOLS  Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences  35 (1), MARCH 2017
Gümüş, K. ve Şen, A. Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluğunu Etkileyen Faktörlerin Varyans Analizi ile İstatiksel Olarak İncelenmesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 6(1), Ocak 2017
Erdogan, B., Hekimoglu, S., Durdag, U. M., Ocalan, T.  Jeodezik Ağlarda Orijinal Ölçüler İçin Klasik Uyuşumsuz Ölçü Yöntemlerinin Güvenilirliğinin Araştırılması Harita Dergisi 83(157), Ocak 2017
Memduhoğlu A., Başaraner M., Şengün Y. S.
Açık Kaynaklı Yazılımlar ile OGC Web Servisleri Üzerinden Görerek Uçuş Bilgilerinin Kartografik Sunumu
Harita Dergisi Temmuz 2016, 156
Gökgöz, T. Sapma Açıları ve Belirgin Üçgen Kenarları Kullanılarak Sayısal Yükseklik Modellerinden Düzensiz Üçgen Ağlarının Türetimi Harita Dergisi Temmuz 2016, 156
Polat Z.A., Alkan M. QUERYING CADASTRAL PARCEL DATA DEFINED BY INSPIRE URI MODEL BY USING QR CODE: TURKISH CASE STUDY  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 46 (335), March 2016
Polat A., Alkan M. Arazi Yönetimi Mevzuatının Benzerliklerinin Tespitinde Ortak Atıf ve Ortak Kavramlar Yönetiminin Kullanımı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 7 (2), Temmuz, 2015
Öcalan T.
İnternet (web) Tabanlı Konum Belirleme 
Servisleri ile GPS/GNSS Verilerinin 
Değerlendirilmesi ve Analizi
XYZ Dergi 1.2.2015
Hastaoglu, K.Ö., F. Poyraz, T. Türk, F. Koçbulut, U. Şanlı, I. Yılmaz, F. Balık Şanlı, R.A. Kuçak, M. Demirel, Ö. Gürsoy, H. Duman. GPS ve PS-Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar (Sivas) Heyelanlarının İzlenmesi: İlk Sonuçlar Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21-07-2014, 4(2)
Aydın, C., Uygur, M., & Uygur, S. Ö. Ağırlıklı Toplam En Küçük Kareler Çözümü: Üç Farklı Algoritma ve 2-Boyutlu Afin Dönüşümüne Uygulanması.  Harita Dergisi 2014, 80(152), 1-11.
Abdullah Kara, Volkan Çağdaş Türkiye idari birimler dizini için ontoloji modeli önerisi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 32(3), 334-348 - Eylül