Araştırma >> Bildiriler

 

BİLDİRİLER (Haziran 2016' dan günümüze)

 

Yazarlar Yayın Adı Etkinlik Tarih
İşcan Alp Y., Ocakoğlu N., Kılıç F., Özel O. First Results from the Multi-beam Bathymetry and Multi-channel Seismic Reflection Data offshore Cide-Sinop, Southern Black Sea shelf AGU Fall Meeting-2016, San Francisco, ABD 12-16 December 2016
Kilic F. , Ocakoğlu N., İşcan Y., Özel O. Yerşekillerinin CBS ile Belirlenmesi: Deniz SDM Üretimi Dünya CBS Günü 2016, Haliç Kongre Merkezi 24-25 Kasım, 2016
Kılıç B., Gülgen F. Coğrafi Kodlama İçin Adres standardizasyonuna Yönelik Bir Model Önerisi Dünya CBS Günü 2016, Haliç Kongre Merkezi 24-25 Kasım, 2016
Şanlı, D.U. GPS accuracy of today and the future for geoscience applications 1st Workshop on Satellite Observations and Geoscience Applications (SOGA2016) 17th Nov 2016
Sezen, E., Doğan, U., and Yıldız, H. Analitik Aşağı Uzanım Tekniği ile Gravimetrik Jeoit Belirleme Üzerine Bir Çalışma TUJK Gravite ve Yükseklik Sistemleri, Prof. Dr. Rasim Deniz’in Jeodeziye Katkıları Bilimsel Toplantısı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 03-04 Kasım 2016
Ergintav, S., Doğan, U. 17 Ağustos 1999 Depremi Sonucunda Oluşan Zaman Bağımlı Gravite Değişimlerinin Belirlenmesi Amacı ile Yapılan Çalışmaların Genel Değerlendirilmesi TUJK Gravite ve Yükseklik Sistemleri, Prof. Dr. Rasim Deniz’in Jeodeziye Katkıları Bilimsel Toplantısı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 03-04 Kasım 2016
Doğan, U., Ergintav, S. A10 Mutlak Gravite Ölçer ile Marmara Bölgesinde Jeodinamik Amaçlı Gravite Ölçmeleri TUJK Gravite ve Yükseklik Sistemleri, Prof. Dr. Rasim Deniz’in Jeodeziye Katkıları Bilimsel Toplantısı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 03-04 Kasım 2016
Şanlı, D.U. GPS ile Elde Edilen Yüksekliklerin Doğruluğu TUJK Gravite ve Yükseklik Sistemleri, Prof. Dr. Rasim Deniz’in Jeodeziye Katkıları Bilimsel Toplantısı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 03-04 Kasım 2016
Kuçak R. A., Kiliç F., Kisa A. Analysis of Terrestrial Laser Scanning and Photogrammetry Data for Documentation of Historical Artifacts 3rd International GeoAdvances Workshop, İstanbul, Turkey 20–21 October 2016
Gunduz, M., Isikdag, U., and Basaraner, M. Trending Technologies for Indoor FM: Looking for “Geo” in Information 11th 3D Geoinfo Conference, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., Volume IV-2/W1, Athens, Greece. 20-21 October 2016
GÜLAL E.,KARABULUT F.,TİRYAKİOĞLU İ.
SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYON VERİLERİYLE MARMARA BÖLGESİ
GERİLİM ALANININ BELİRLENMESİ
8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,İstanbul Türkiye 19-21 Ekim 2016
BOZDAĞ Y.,AKPINAR B., AYKUT N.O.,  GÜRKAN K., DİNDAR A., GÜLAL E. YAPI SAĞLIĞININ İZLENMESİNDE KULLANILAN OEM GNSS KARTININ ARAZİ TESTLERİ 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,İstanbul, Türkiye 19-21 Ekim 2016
AYKUT N.O., ALKAN R.M. HİDROGRAFİK ÖLÇME STANDARTLARINA GENEL BİR BAKIŞ: TÜRKİYE İÇİN BAZI ÖNERİLER 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye 19-21 Ekim 2016
OKU G.,  GÜLAL E. MÜHENDİSLİK YAPILARININ DAVRANIŞLARININ JEODEZİK ÖLÇMELERLE İZLENMESİ 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye 19-21 Ekim 2016
İLÇİ V., GÜLAL E., ÇİZMECİ H., COŞAR M.,ALKAN R.M. WIFI TABANLI KAPALI MEKÂN KONUMLAMA SİSTEMLERİNDE SİNYAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye 19-21 Ekim 2016
ALKAN R.M., GÜLAL E., İLÇİ V., OZULU M.,  ALKAN N., KÖSE Z., ALADOĞAN K.,TOMBUŞ E., ŞAHİN M., YAVASOĞLU H., OKU G. OBRUK BARAJI DEFORMASYON ÖLÇMELERİ 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye 19-21 Ekim 2016
 AKPINAR B.,  GÜLAL E., DİNDAR A., GÜRKAN K.,  AYKUT N.O. YAPI SAĞLIĞI İZLENMESİNE YÖNELİK ULUSAL ÖLÇME SİSTEMİ PROJESİ: İLK SONUÇLAR 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye 19-21 Ekim 2016
Yavuz, E., Erdoğdu, M., Ersoy, N. Lidar Algılayıcları İle Otonom Bir Mobil Haritalama Sisteminin Geliştirilmesi 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye 19-21 Ekim 2016
Yavuz, E., Ersoy, N., Çalışkan, A.U. Marmaray CR3 Projesinde Yapılan Temel Jeodezik Çalışmalar ve Proje Güzergahı Boyunca GPS/Nivelman Yöntemi İle Jeoid Model Oluşturulması 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye 19-21 Ekim 2016
Erdoğan, B., Karlitepe, F., Öcalan, T.  Farklı IGS Kombine Yörünge/Saat Ürünleri (CLK10&CLK11) Kullanarak Gerçek Zamanlı PPP (RT- PPP) Tekniği Performansının Araştırılması 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye 19-21 Ekim 2016
N. Tekin, C. Aydın, U. Doğan Deformasyon Ağlarında Datumun Duyarlılığa Etkisi ATAG 20 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 20. Toplantısı Pamukkale Üniversitesi Denizli 13 - 15 Ekim 2016
B. Gelin, S. O. Dündar, S. Çetin, U. Doğan Farklı Jeodezik Ölçme Yöntemleri ile Yükseklik Değişimlerinin İncelenmesi ATAG 20 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 20. Toplantısı Pamukkale Üniversitesi Denizli 13 - 15 Ekim 2016
Çetin, S., Ergintav, S., Doğan, U., Çakır, Z., Şentürk, S., Karabulut, H., Şaroğlu, F., Julaiti, W., Özener, H. InSAR ve GPS Ölçüleri İle Doğu Anadolu Fayı Boyunca Gazar Gölü - Palu Arasında Krip Araştırması ATAG 20 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 20. Toplantısı Pamukkale Üniversitesi Denizli 13 - 15 Ekim 2016
Selbesoglu O., Bakirman T., Gokbayrak O Deformation Measurement using Terrastrial Laser Scanner for Cultural Heritage GeoAdvances 2016, İstanbul, Turkey 10-17 October 2016
Sürmeneli G.H., Alkan M. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Harita Sektörü Açısından Değerlendirilmesi 6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Uzar M., Ögütücü H.
Yersel Lazer Tarayıcı Kullanılarak Tavra Deresi
Kilisesi’nin Ölçümü ve Ortofoto Üretimi
6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Özemir I., Uzar M., Şimşek M. İnsansız Hava Aracları ile Ortofoto ve SYM Üretimi 6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Özemir I., Uzar M. İHA İle Fotogrametrik Veri Üretimi 6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Uzar M., Arıcan D., Gökçen F., Çetin İ.
Yersel Fotogrametri İle Minyaturk Çanakkale
Şehitleri Anıtı 3 Boyutlu Modelleme
6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Önal, Ö., Gümüşay, M. Ü Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması 6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Reis Çatal, H., Bayram, B., Şeker, D. Z., Avşar, Ö., Jamil, A.  Parçacık Sürü Optimizasyonu Pso Yöntemi İle Kıyı Çizgisi Çıkartılması Erçek Gölü Örneği 6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Kaiyoumu, Z., Balık Şanlı, F. Sar Görüntüleri Kullanılarak Petrol Sızıntısı Öznitelik Seçimi ve Sınıflandırılması 6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Bostan, S., Balık Şanlı,  F., Kaya, Ş. 
Nüfusa Bağlı Yerleşim Alanı Değişiminin Uzaktan
Algılama Yöntemleri İle Analizi Küçükçekmece Örneği
6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Üstüner, M., Şanlı, F. B., & Abdikan, S Bitki Örtüsü İndekslerinin Tarımsal Ürün Deseni Tespitindeki Etkisinin Araştırılması 6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Yastıklı N., Çetin Z. Hava Lidar Verileri ile 3B Bina Modellerinin Otomatik Üretimi 6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Ayazlı İ.E., Başlık S., Yakup A.E., Kotay D., Gültekin M., Kılıç Gül F. Kadastral Haritalardan Parsel Tabanlı Kentsel Büyüme Simülasyon Modeli Oluşturulması Sancaktepe Örneği  6. UZAL-CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye 5-7 Ekim  2016
Süleymanoğlu, B., Gürtürk, M., Selbesoğlu, M. O., & Soycan, M. Comparison of DEM Derived Based On The Point Cloud Obtained From Different Lidar System And Flight Altitude.  The Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences,Antalya,Türkiye 26-30 September 2016
Ocakoğlu N., İşcan Y.,  Kilic F. , Özel O. Topographic And Bathymetric Dems: Southern Black Sea Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences (ISCAS 2016), Belek, Antalya 27-30 September 2016
Yilmaz Y., Saracoglu A., Karabulut M. F., Kilic B., Dogan A.H. Performing Local Accuracy Functions Using Web-Based Online GPS Process Services: Application To Spain Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences (ISCAS 2016), Belek, Antalya 27-30 September 2016
Erdogan B., Karlitepe F., Ocalan T. Experiments On Real-Time Precise Point Positioning (RT-PPP) Application For Different Time Interval Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences (ISCAS 2016), Belek, Antalya 27-30 September 2016
Erdogan B., Dogan A. H.  Accuracy Analysis Of Short Observing Session Duration In Gnss Positioning Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences (ISCAS 2016), Belek, Antalya 27-30 September 2016
Akpınar, B., Gürkan, K., Dindar, A.A., Aykut, N.O., Gülal, E. Development Of National Measurement System For Structural Health Monitoring ACE 2016, 12th International Congress in Advanced Civil Engineering, Boğaziçi University, İstanbul. 21-23 September 2016
Hacar M., Gökgöz T. The Complexities of Matching İstanbul Metropolitan Municipality Road Data with Open Street Map Data INSPIRE CONFERENCE 2016 26-30 Eylül 2016
Yastikli N., Cetin Z. Classification of LiDAR Data With Point Based Classification Methods ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress,"From human history to the future with spatial information" Prague, Czech 12-19, July  2016
Bakirman T., Gumusay M.U., Tuney I. Mapping of the Seagrass Cover Along the Mediterranean Coast of Turkey Using Landsat 8 OLI Images  ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress,"From human history to the future with spatial information" Prague, Czech 12-19, July  2016
Gumusay M.U., Ozdemir O, Bakirman T. Designing and Modelling Coast Management GIS for Bosphorus  ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress,"From human history to the future with spatial information" Prague, Czech 12-19, July  2016
Üstüner M.,  Şanlı F. B., Abdikan S. Balanced VS Imbalanced Training Data: Classifying Rapideye Data With Support Vector Machines ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress,"From human history to the future with spatial information" Prague, Czech 12-19, July  2016
Abdikan S., Şanlı F. B., Üstüner M., Calò F. Land cover mapping using Sentinel-1 SAR data ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress,"From human history to the future with spatial information" Prague, Czech 12-19, July  2016
Gunduz M., Isikdag U., and Basaraner M. A Review of Recent Research in Indoor Modelling & Mapping ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress,"From human history to the future with spatial information" Prague, Czech 12-19, July  2016
Alkan M., Polat Z. A. Determining Spatio-Temporal Cadastral Data Requırement For Infrastructure Of Ladm For Turkey ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress,"From human history to the future with spatial information" Prague, Czech 12-19, July  2016
Keskin M., Doğru A.O., Guney C., Basaraner M., Uluğtekin N.N. Contribution of Neuroscience Related Technologies to Cartography 6th International Conference on Cartography and GIS, Albena, Bulgaria 13-17, June 2016
Shoman W., Gülgen F.  Centrality based hierarchy for generalizing and labelling street features in multi resolution maps 6th International Conference on Cartography and GIS, Albena, Bulgaria 13-17, June 2016