Bölüm >> Akreditasyon

 

 

MÜDEK AKREDİTASYONU

 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)' in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi
MÜDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi
EUR-ACE Etiketi
Geçerlilik Süresi
         Harita Mühendisliği  30.09.2018-30.09.2020   30.09.2018-30.09.2020 

 

 

 

Fakülte MÜDEK Otomasyon Sistemi’ne erişim için tıklayınız.