Anabilim Dalları >> Ölçme Tekniği Anabilim Dalı

 

Uygarlık ilerledikçe ve insanlar arasındaki ilişkiler arttıkça, mülkiyet kavramının önemi anlaşılmış ve insanlar sahip oldukları arazileri ölçme gereksinimi duymuşlardır. Ülkemizde önceleri kadastro haritaların oluşturulmasında önemli bir rol oynayan ölçme tekniği, günümüzde tüm meslek disiplinlerinin gereksinimi olan bir dal haline gelmiştir.

 

Başlıca Çalışma Konuları:

 

• Yatay ve düşey kontrol ağları tesisi, ölçümü ve değerlendirmesi,

• Global Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) ve uygulamaları,

• Klasik ve Ağ RTK GNSS ölçmeleri

• Mühendislik ölçmeleri

• Baraj, Köprü, vb. mühendislik yapılarının deformasyon ve deplasman ölçmeleri,

• Yüksek binaların izlenmesi

• Karayolu ve demiryolu proje ve ölçmeleri

• Hidrografik ölçmeler

• Endüstriyel ölçmeler

• Yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi

• Ölçme aletlerinin kontrol ve kalibrasyonu

• Özel ölçmeler

• Lazer tarayıcı ölçmeleri