Research >> Projects

 

INTERNATIONAL PROJECTS

 

Institution Project Name Project No - Date
Coordinator / Researcher
German Aerospace Center DEFORMATION MONITORING IN MEGA CITY ISTANBUL WITH TERRASAR-X USING INTERFEROMETRIC SAR TIME SERIES ANALYSIS DLR-LAN1708
2013 - 2015
Assoc. Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı
German Aerospace Center Monitoring of landslides on east part of North Antolia Fault Zone (Kelkit Valley) using PS-InSAR method with TerraSAR-X data DLR-GEO1232
2012 - 2015

Assoc. Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı

NATIONAL PROJECTS

 

Institution Project Name Project No - Date
Coordinator / Researcher
TÜBİTAK Arazi Yönetim Temel Modeli Tasarımı ve Uygulaması : Türkiye Örneği Project Manager:  Assoc.Prof. Dr. Mehmet ALKAN
TÜBİTAK Sürdürülebilir Kıyı Alanı İzleme Modeli İçin İHA Ve İHA-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kıyı Çizgisi Çıkartılması Ve Analizi: Terkos (İstanbul) Örneği

September 2015

Project Manager:  Prof. Dr. Bülent Bayram

TÜBİTAK Akgöl Sulak Alanının Zamansal Analizi ve AHP ile Yönetim Stratejisinin Gelistirilmesi September 2015, Researcher Assoc.Prof.Dr.M.Ümit Gümüşay
TÜBİTAK Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ulusal Ölçme Sistemi Geliştirilmesi August, 2015. Project Manager: Assist.Prof.Dr.Burak Akpınar, Researhers: Prof.Dr.Engin Gülal, Dr.N.Onur Aykut
YTÜ-BAPK Çok Bimli İskandil Sistemi ile Denizaltı Habitat Haritalama May 2015, Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Ümit Gümüşay,  Researchers: Dr. N.Onur Aykut, Res.Assist.Tolga Bakırman.
YTÜ-BAPK Uydu Görüntülerinden Denizaltı Habitat Sınıflandırılması
May 2015
Project Manager: Assoc. Prof. Dr. Ümit Gümüşay
YTÜ-BAPK Lidar Tekniği ile Elde Edilen Nokta Bulutların Sınıflandırılması ve Filtreleme Algoritmalarının İncelenmesi

January 2015

Project Manager: Prof.Dr.MetinSoycan

Res.Assist. Barış Süleymanoğlu

TÜBİTAK Hazar Gölü-Palu Arasında Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Gözlenen Krip Olayının Çok Disiplinli Araştırılması December 2014
Prof. Dr. Uğur Doğan
TÜBİTAK JEODEZİK AĞLARIN DENGELENMESİ ve JEODEZİK İSTATİSTİK ANALİZİ YAZILIMI (GEONAD) September 2014
Assoc. Prof. Dr. Cüneyt Aydın
TUBITAK Güney Karadeniz şelfinde Cide-Sinop açıklarının yapısal özelliklerinin çok ışınlı batimetri ve sismik yansıma verileri ile incelenmesi 2014 - 2017
Researcher: Prof. Dr. Fatmagül Kılıç
TÜBİTAK Doğal ve Beşeri Faktörlerin Tetiklediği Kütle Hareketlerinin Zamana Bağlı Aktivite ve Dağılımlarının InSAR Teknikleri ile Belirlenmesi ve İzlenmesi: İstanbul Mega Kenti Örneği 2014-2015
Researcher: Res. Assist. Mustafa Üstüner
TÜBİTAK Doğal ve Beşeri Faktörlerin Tetiklediği Kütle Hareketlerinin Zamana Bağlı Aktivite ve Dağılımlarının InSAR Teknikleri ile Belirlenmesi ve İzlenmesi: İstanbul Mega Kenti Örneği 2014 - 2015
Project Manager: 
Assoc. Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı
TÜBİTAK 1999 İzmit Kırığı Üzerindeki Asismik Yüzey Kaymasının GPS ve Lidar Ölçmeleriyle İzlenmesi Eylül 2013
Prof. Dr. Uğur Doğan
TÜBİTAK Yakın Yer Uyduları Yardımıyla Yüksek Çözünürlüklü Gravite Alanı Belirleme ve Bölgesel Kütle Değişimlerinin İncelenmesi Mart 2013
Researcher: Assoc. Prof. Dr. Cüneyt Aydın
TUBITAK Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Simülasyon Modelinin Oluşturulması 2013 - 2016
Advisor: Prof. Dr. Fatmagül Kılıç
TÜBİTAK 23 Ekim 2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının GPS ve INSAR Yöntemleriyle Araştırılması October 2012
Prof.Dr. Uğur Doğan
TÜBİTAK GPS Ve PS-Insar Yöntemleri Kullanilarak Heyelanlarin İzlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanli Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi: Koyulhisar (Sivas) Heyelanlari 111Y111
2012 - 2015

Researcher: Assoc. Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı
TUBITAK GPS ve PS-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların izlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanlı Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi: Koyulhisar (Sivas) Heyelanları March 2011
Assoc. Prof. Dr. U.Şanlı
TUBITAK GPS ve PS-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların izlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanlı Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi: Koyulhisar (Sivas) Heyelanları March 2011
Assoc. Prof. Dr. U.Şanlı
YTU SANTEZ Kozmik Muonların Kullanımı İlkesine Dayalı Görüntüleme Sistemi Prototipini (MUTOMOPRO) Geliştirme Projesi January 2014
Assoc. Prof. Dr. U. Şanlı
YTÜ-BAPK LiDAR Sistemi Verileri ile Otomatik Obje Çıkarım Analizi 2014-05-03-GEP01
Assist. Prof. Dr. A.Melis Uzar Dinlemek
YTÜ-BAPK GNSS Gözlemleri İle Troposfer Sinyal Gecikmesinin Belirlenmesi 2014
Assoc. Prof. Dr. İbrahim Koç,
Res. Assist. Oğuz Selbesoğlu
YTÜ-BAPK Jeotermal Alanların CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Araştırılması: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Örneği 2014 - 2016
Project Manager: Prof. Dr. Fatmagül Kılıç
YTÜ-BAPK Çoklu Kameralarla İnsan Vücudu Ve Yüzünün Üç Boyutlu Modellemesine Yönelik Yeni Bir Yöntem 2012-05-03-KAP03
Prof. Dr. Bülent Bayram
Yıldız Teknik Ünivesitesi,
Teknoloji Transfer Ofisi
Görüntü İşleme Yöntemleri ile Ürün Kalitesi ve İş verimini Arttırmaya Yönelik Baskı Hatası Ayıklama sistemi Tasarımı ve Uygulaması Advisor: Prof. Dr. Bülent Bayram
Yıldız Teknik Ünivesitesi,
Teknoloji Transfer Ofisi
İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Tarım ve Orman Alanlarının Otomatik Segmentsyonu Advisor:
Prof. Dr. Bülent Bayram

Assoc. Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı