Research >> Proceedings

 

PROCEEDINGS (From 2015 up to present)

 

Authors Publish Name Organization Date
Şentürk, S., Çakır, Z., Ergintav, S., Doğan, U., Çetin, S., Akoğlu, A., Meghraoui, M. Surface Creep Along the East Anatolian Fault (Turkey) Revealed by InSAR Time Series: Implications for Seismic Hazard and Mechanism of Creep AGU Fall Meeting, Francisco, USA.

14-18 December 2015

Çakır, Z., Aslan, G., Doğan, U.,  Kaya, Ş., Ergintav, S., Demir, D.O., Celi, M. Surface Creep Along the 1999 Izmit Earthquake’s Rupture (Turkey) from InSAR, GPS and Terrestrial LIDAR AGU Fall Meeting, Francisco, USA.

14-18 December 2015

Yastıklı, N., Bayraktar, H. Yoğun Görüntü Eşleme Algoritmaları ile Üretilen Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Yüzey Modellerinde Kalite Değerlendirme ve Doğruluk Analizi DÜNYA CBS GÜNÜ 2015 19.11.2015
Shoman W.A.M., Gülgen F.  A Research in Cartographic Labeling to Predict the Suitable Amount of Labeling in Multi-Resolution Maps 1st ICA European Symposium on Cartography (EuroCarto),  Vienna, Austria. 10-12 November 2015
Ergintav,S., Çakır, Z, Doğan, U. Kuzey Anadolu Fayı Üzerinde Oluşan Krip II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU , IODP‐ECORD TOPLANTISI, İstanbul. 15-16 Ekim 2015
Ayazli, I. E.,  Kilic, F.,  Lauf, S., Birgit, K., Demir, H. Creating Urban Growth Simulation Models Driven By The Bosphorus Bridges
18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region
Crete - Greece
September 26 to 30, 2015
Bayram, B., Reis, H. C. Ogurlu, M., Seker, D. Z.,  Janpaule, I.
A New Approach to Extract Shoreline Using GLCM (Grey Level Co-occurrence 
Matrix)
18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region
Crete - Greece
September 26 to 30, 2015
Bayram, B., Kayı, A., Yılmaz, A., Erdoğan, M., Şeker, D. Z. 
The Role of National and International Geospatial Data Sources In the Coastal 
Zone Management 
18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region
Crete - Greece
September 26 to 30, 2015
Ustuner M., Esetlili M.T, Balik S. F., Abdikan S., Kurucu Y. Comparison of Crop Classification Methods for the Sustainable Agriculture Management
1st International Conference on
Sea and Coastal Development in
the frame of Sustainability, Trabzon,Türkiye
18-20, September 2015
Soycan M., Süleymanoğlu B.

Assesment Of Digital Terrain Model Generated From Different Lidar System And Flight Altitude

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium-2015 Prague ,Czech Republic 7-11 Eylül 2015
Soycan M., Gürtürk M.

Geodetıc Point Generation Based On Precise Point Positioning Method

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium-2015 Prague ,Czech Republic 7-11 Eylül 2015
Demir D. Ö., Dogan, U., Cakır, Z.,  Ergintav, S., Cetin, S., Ozdemir, A., Reilinger, R., 23 Ekim 2011 Van Depremi Nedeniyle Oluşan Kabuk Deformasyonlarının Belirlenmesi ve Modellenmesi Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, YYU-Van/Türkiye 7-11 Eylül 2015
Bayram, B.,  Nemli, G., Özkan, T.,  Oflaz, O. E., Kankotan, B., Cetin, I.  Comparison Of Laser Scanning And Photogrammetry And Their Use For Digital Recording Of Cultural Monument Case Study: Byzantine Land Walls-Istanbul 25th International CIPA Symposium 2015, 31 , Taipei, Taiwan 31 August – 04 September 2015
Sarı, F., Erdi, A., Kilic, F. Developing Web Interface For Geoportals To Interact Wıth Time Dimensıon Via Wms-T Within Web Services ICONSETE’2015, Vien 25-28 Aug, 2015
F. Balik Sanli, M. Üstüner, F. Bektas Balcik, Ç. Göksel Investigating the Influence of Training Set Size for Crop Type Classification using RapidEye 27th International Cartographic Conference and the 16th General Assembly of ICA. Rio de Janeiro, Brazil. 23–28 August 2015.
F. Bektas Balcik, F. Balik Sanli, Ç. Göksel, M. Üstüner Coastal Zone Detection in Istanbul using Landsat 8 OLI Image 27th International Cartographic Conference and the 16th General Assembly of ICA. Rio de Janeiro, Brazil. 23–28 August 2015.
Çakir Z.,  Doğan U., Ergintav S.  Postseismic Deformation Following the 1999 İzmit Earthquake from Insar and GPS 5th International Earthquake  Symposium ,Kocaeli, Turkey 10-12 June 2015
Yalçın M., Kılıç F. Geothermal Exploration with GIS Based Multi Criteria Decision Analysis Method: Akarcay Basin (Afyonkarahisar) 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science-ISITES2015, Valencia, Spain 3-5 June 2015
Catal H. R., Bayram B. Automatic calcaneus tumor segmentation from ct images The ISPRS WG V/5 and WG III/3 International Workshop Moskow, Russi 25-27 May 2015
Sarıyılmaz F. B., Musaoglu N., Tanık A., Kılıc F.  İstanbul Sazlıdere Havzası’nın Zamansal Değişim Analizi  TUFUAB VIII. TEKNİK SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye 21-23 Mayıs 2015
Ustuner M., Sanlı F. B., Abdikan S. Spektral Band ve Bitki İndeksi Seçiminin Ürün Deseni Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisi: Karşılaştırmalı Analiz TUFUAB VIII. TEKNİK SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye 21-23 Mayıs 2015
Catal H. R., Bayram B., Seker D.Z. Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden İyi Huylu Kemik Tümörlerinin Çıkartılması TUFUAB VIII. TEKNİK SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye 21-23 Mayıs 2015
Polat Z. A., Ustuner M.,  Alkan M. On The Way To Vision Of Cadastre 2034: Cadastre 2014 Performance Of Turkey FIG Working Week, Sofia, Bulgaria, 2015 17-21 May 2015
Ustuner M., Şanlı F. B. Testing the Sensitivity of Vegetation Indices for Crop Type Classification using RapidEye Imagery FIG Working Week, Sofia, Bulgaria, 2015 17-21 May 2015
Yilmaz A., Demir H. Evaluation of Turkish Land Readjustment FIG Working Week, Sofia, Bulgaria, 2015 17-21 May 2015
Ustuner M., Bilgin G.  İstatistiksel Tespit Algoritmaları ile Histopatolojik Görüntülerde Mitoz Belirleme  IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2015), Malatya, Türkiye 16-19 Mayıs 2015
Polat, Z., A., Alkan, M. Performance of Cadastre 2014 of Turkey and Expectations from Cadastre 2034 The World Cadastre Summit, Congress& Exhibition, Istanbul, Turkey 20-24 Nisan 2015
Bostancı, B., Demir, H., Karaağaç, A. Nominal Valuation with Fuzzy Analytical Hierarchy Process Weights The World Cadastre Summit, Congress& Exhibition, Istanbul, Turkey 20-24 Nisan 2015
Alkan M., Jacobsen K. Information Content Capabilities of Very High Resolution Optical Space Imagery for Updating GIS Database SPIE Sensing Technology + Applications, Baltimore, USA  19-24 April 2015
Üstüner M.,  Şanlı F.B. 
Crop Pattern Mapping Using Winner Takes All
Classification
Wavelength 2015 Konferansı,Newcastle upon Tyne  30 March -1 April 2015
Çatal H. R., Bayram B., Landsat Uydu Görüntüleri İle Kontrolsüz Sınıflandırma Yöntemi İle Bitki Örtüsü Değişimi: Konya-Yunak Örneği” 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
Simav M., Yıldız H., Cingöz A., Erdinç Sezen E., Demirsoy N. S., Akpınar İ., Okay H., Gürer A.,
Akçakaya M., Yılmaz S., Akça M., Çakmak R.,
Karaböce B., Doğan U.
Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu Ve Gravite Altyapısının
İyileştirilmesi Projesi
15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
Yılmaz A., Demir H. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa Payı Sorunu 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
Polat Z. A., Alkan M. Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi'nin Bibliyometrik Analizi 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
Taktak F., Demir H. Ulusal Konumsal Veri Altyapısına Geçiş Sürecinde Kurumlarda Bilgi Teknolojileri Kullanımı: Uşak Örneği 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
 Gürsoy H. S., Alkan M. İlan Reklam Vergi Takip Sistemine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
Güney C., Başaraner M., Doğru A. Ö., Çelik R. N., Uluğtekin N., Özlüdemir T., Keskin M. “TUCBS Açmazı” ve Açık Bir Ulusal Mekansal Veri Altyapısına Yönelim 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
Memduhoğlu A., Başaraner M., Şengün Y. S. Web Haritalarının Tasarımı İçin Vektör Tabanlı Grafik Kodlama Ve Standartlar 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
Öcalan T., Pırtı A. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Harita Sektörüne Getirdikleri ve Durum Analizi 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
Aydınoğlu A.Ç., Öcalan T.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimlerinin 
Ulusal Meslek Standartları ve 
Ulusal Yeterlilikler Açısından İrdelenmesi
15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
Öcalan T., Cingöz A., Duman H., 
Hastaoğlu K., Kara T., Gezer M. V., 
Özer E., Salgın Ö.
Büyük Ölçekli Harita Üretimi Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik GPS PPP Tekniğinin Doğruluğunun Araştırılması 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye 25-28 Mart 2015
Yalçın M., Kılıç F., Jeotermal Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi ile Araştırılması: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) AB2015 (Akademik Bilişim Konferansı), Eskişehir, Türkiye 4-6 Şubat 2015

 

 

PREVIOUS YEAR'S PROCEEDINGS (2014)