DUYURULAR
DOKTORA YETERLİLİK YAZILI SINAVLARI KAPSAMI HK.
07.08.2017


"Doktora Yeterlilik Jürisi Tutanağı" ile ilgili öğrenci duyurusu

 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği ABD Doktora yeterlilik yazılı sınavları kapsamı

 

BİRİNCİ SINAVIN KAPSAMI

 

Birinci sınavın kapsamı,   Kamu ölçmeleri, Ölçme Tekniği, Jeodezi, Kartografya, CBS, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanları ile ilgili Lisans ve Yüksek Lisans derslerinde verilen temel bilgileri içermektedir.

 

İKİNCİ SINAVIN KAPSAMI

 

İkinci sınavın kapsamı; Program Lisansüstü dersleri ile ilgili olacaktır.

 

 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI