DUYURULAR
DOKTORA YETERLİK SINAVLARI HK.
10.10.2018


 

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

 

Yazılı Sınav Tarihleri

 

1.YAZILI SINAV TARİHİ:
 
 
 
31 Ekim 2018 saat 10:00 – Harita Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
 
 
 
 
2.YAZILI SINAV TARİHİ:
 
 
 
 
31 Ekim 2018 saat 13:30 – Harita Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

 

 

 

Doktora Yeterlik Yazılı Sınavları Kapsamı

                                                           

 

1. Sınavın kapsamı aşağıdaki alanlar ile ilgili Lisans ve Yüksek Lisans derslerinde verilen  temel bilgileri içermektedir.

 

*Kamu ölçmeleri

*Ölçme Tekniği

*Jeodezi

*Kartografya

*CBS

*Fotogrametri  ve Uzaktan Algılama

 

2. Sınavın kapsamı; Program lisansüstü dersleri ile ilgili olacaktır.  Bu dersler aşağıda yer alan tabloda listelenmiştir.

 

UZAKTAN ALGILAMA VE CBS PROGRAMI

 

GEOMATİK PROGRAMI

Çoklu Algılama Sistem Verileri ile Obje Çıkarımı

Tektonik Hareketlerin Modellenmesi

Microwave Remote Sensing (İngilizce)

Multipath Etkisi ve Giderilmesi

Foto U.A. İnversiyal Nav.Sis.Uyg.

High Precision GPS Geodesy (İngilizce)

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şek. Değ.

Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler

Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi

Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler

Sayısal Arazi Modelleri

Kadastroda İleri Teknikler

Tıpta Görüntü İşleme

Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi

Internet Based Cartography and  GIS (İngilizce)

Uydu Jeodezisinde Özel Konular

Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri

Gravite Ölçme ve Değerlendirme

Konum Temelli Servisleri

Analysis Models For High Precision GPS (İngilizce)

Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin Yönetimi

Kinematik Konumlamada Özel Konular

Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama

Deformasyon Ölçülerinin Analizi

Fotogrametri

Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği

CBS’nin Geometrik Temelleri

Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama

Spatial Databases (İngilizce)

 

 

Not: Doktora Yeterlik 2. Sınav programı yukarıda listelenmiş olan derslerden oluşmaktadır.

Öğrencilerin yukarıda listelenmiş derslerden kendileri ile ilgili olan dersleri başvuru esnasında seçmeleri gerekmektedir.